Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig. Ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. U deze algemene voorwaarden afdrukken door op het afdrukpictogram in uw browser te klikken.

 1 Inleiding

1.1 Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website van Pranda UK Limited als Gemondo (Bedrijfsnummer: 2858435 en BTW-nummer: GB 644 1218 62 – Geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk) ("Gemondo Gemondo"). In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op clausules 10 (Toepasbaarheid van online materialen) en 14 (Aansprakelijkheid). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Gemondo.com ("onze website") stemt u ermee in om wettelijk gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op onze website plaatsen, waarna al het gebruik van onze website door die versie wordt beheerst. U dient de algemene voorwaarden op de website regelmatig te controleren.

1.2 Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken. Deze voorwaarden verwijzen naar onze Privacyverklaring die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website.

1.3 U contact met ons opnemen door customer@gemondo.com te e-mailen of ons klantenserviceteam te bellen op +44 [0] 208 941 5707.

2 Aard van onze website

Onze website is een plek voor u om sieraden te selecteren en te bestellen (de "Producten"). Onze website beschrijft de producten in meer detail.

3 Uw account

3.1 Als u deze website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw accountgegevens of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen customer@gemondo.com.

3.2 We verkopen producten voor kinderen, maar we verkopen ze aan volwassenen, die ze kunnen kopen met een creditcard/bankpas of met PayPal. Als u jonger bent dan 18 jaar mag u onze website alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd. Gemondo en haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.

4 Het kopen van producten op onze website

4.1 Om een Product te bestellen moet u de bestelprocedures volgen die op onze bestelpagina zijn vastgelegd. Details van onze prijzen voor de producten en de procedures voor betaling en levering worden weergegeven op de relevante delen van onze website.

4.2 Alle tijden of data vermeld op onze website voor levering zijn slechts schattingen. Gemondo zal alle redelijke inspanningen leveren om goederen binnen de gestelde termijn te leveren, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet leveren binnen die termijn. Gemondo is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het evenement, maar als er een risico bestaat op aanzienlijke vertraging, u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor producten die u hebt betaald, maar niet ontvangen.

4.3 U moet betalen met een creditcard of bankpas, of via PayPal op het moment van bestelling. De prijs van een product is de prijs van kracht op de datum en het tijdstip van uw bestelling en wordt vermeld in britse pondsterling. De prijs is inclusief btw tegen het toepasselijke Tarief in het Verenigd Koninkrijk wanneer het product wordt verkocht aan een klant in een land van de Europese Unie. We kunnen de prijs van een product wijzigen voordat u een bestelling plaatst. We proberen ervoor te zorgen dat de prijzen op onze website juist zijn, maar de prijs op uw bestelling moet door ons worden gevalideerd als onderdeel van de acceptatieprocedure (zie clausule 4.4 hieronder). We zullen u informeren of de juiste prijs van een product hoger is dan die in uw bestelling is vermeld en u de bestelling annuleren en beslissen of u het product al dan niet tegen de juiste prijs bestelt. In het geval van een prijsfout zullen we proberen de prijs te eren, maar behouden ons wel het recht voor om een bestelling te annuleren die onrendabel zou zijn of waar de prijs is misbruikt. Alle prijzen zijn exclusief afleverkosten en toepasselijke belastingen.

4.4 Gemondo heeft het recht om een door u geplaatst bestelling te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, bevestigen wij de acceptatie van u via online elektronische middelen ("Bevestiging") van het e-mailadres dat u ons hebt gegeven. De bestelling wordt dan binnen dertig (30) dagen voldaan op de in de bevestiging vermelde datum of, indien de bevestiging een dergelijke datum niet bevat, binnen dertig (30) dagen. Bepaalde producten zijn duidelijk gemarkeerd "LET OP - DIT IS EEN SPECIALE BESTELLING ITEM. HOUD REKENING MET MAXIMAAL 2 (OF 3 OF 6) WEKEN VOOR LEVERING". In het geval van artikelen die speciaal voor klanten worden gemaakt door onze ambachtslieden, zal de levertijd langer zijn, dus controleer uw productgegevens zorgvuldig.

4.5 Als het bestelde product niet beschikbaar is, kunnen wij u een substituut van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden ('Vervangend product').

4.6 U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u ons of aan derden verstrekt aan wie wij de behandeling van het innen van betaling onderbesteden, met het oog op de aankoop van goederen of diensten die door ons op onze website kunnen worden aangeboden, correct zullen zijn en dat het krediet of debetca rd, of een elektronisch geld dat u gebruikt is uw eigen en dat er voldoende middelen of kredietfaciliteiten om de kosten van goederen of diensten te dekken. Wij behouden ons het recht voor om validatie te verkrijgen (direct of via het delen van uw gegevens met een derde partij) van uw creditcard- of betaalkaartgegevens voordat we u goederen of diensten verstrekken.

4.7 Alle bij ons gekochte producten worden gemaakt op grond van een verzendcontract. Een product is uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat onze vervoerder het product levert op het door u opgegeven adres. U bent eigenaar van het product zodra we de volledige betaling van u hebben ontvangen.

5 Uw recht van retourneren voor de consument en terugbetaling

5.1a Als u een consument bent, bieden wij u een verbeterd recht om producten terug te sturen als u van gedachten verandert. Dit komt bovenop uw wettelijke rechten van terugkeer zoals beschreven in clausule 5.1b hieronder. U producten retourneren (met uitzondering van op maat gemaakte artikelen. Zie Clausule 5.10 hieronder voor meer informatie) die u hebt gekocht binnen 30 dagen na levering om welke reden dan ook (ook als je gewoon van gedachten verandert). Om dit te doen moet u ons binnen die 30 dagen schriftelijk of ander duurzaam medium (inclusief e-mail) op de hoogte brengen (zie de contactgegevens op clausule 5.6 hieronder). Op voorwaarde dat we de relevante producten van u terug ontvangen met het beveiligingslabel dat nog intact is en aan het product is bevestigd, heeft u dan recht op een terugbetaling van Gemondo (exclusief de originele boekings- en verpakkingskosten), die zo snel mogelijk worden betaald, maar in elke gebeurtenis binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde product. Het gebruik van de 30 dagen geldteruggarantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

5.1b Als u een consument bent, heeft u het recht op grond van de consumentencontractenregelgeving om van gedachten te veranderen over een product dat op onze website is gekocht (Exclusief op maat gemaakte artikelen. Zie clausule 5.10 hieronder voor meer informatie) binnen 14 dagen na ontvangst van het product en ontvang een volledige terugbetaling inclusief standaard verzendkosten en verpakkingskosten (Versnelde verzendkosten worden alleen terugbetaald tot de waarde van onze standaard verzendkosten). Uw bedenktijd begint de dag na ontvangst van goederen.

5.1c Uw recht om te annuleren kan worden uitgeoefend door het modelannuleringsformulier in te vullen dat aan deze Algemene Voorwaarden is gekoppeld, schriftelijk of een ander duurzaam medium, hetzij per post naar: Gemondo, PO Box 98, West Molesey, KT8 8DW, Verenigd Koninkrijk of via e-mail naar customer@gemondo.com.

5.2 U moet de kosten van het retourneren van de producten naar Gemondo regelen en betalen - op verzoek zullen we de producten van u ophalen, maar de kosten hiervan worden aan u in rekening gebracht en we kunnen dit van de terugbetaling aftrekken.

5.3 Terwijl u in uw bezit bent, moet u alle producten die u van plan bent om terug te keren naar ons in goede staat te houden.

5.4 Alle items zijn beveiligd voor uw bescherming en hygiëne. Door de beveiligingstag te verwijderen, accepteert u het item, dat vervolgens niet-restitueerbaar wordt. Dit geldt voor de 30-dagen geld terug garantie, het is niet van toepassing op uw wettelijke recht om te annuleren.

5.5 Retourzendingen na 30 dagen zijn onderworpen aan het standaardcontractenrecht.

5.6 Als u om welke reden dan ook een product aan ons wilt retourneren, vul dan het retourformulier in dat bij uw bestelling is inbegrepen en stuur het product dan terug naar ons op het onderstaande adres samen met de presentatiedoos en het pakbon dat bij het product hoort. We raden u ten zeerste aan een verzekerde en geverifieerde leveringsmethode zoals Royal Mail Special Delivery te gebruiken om de goederen aan ons terug te sturen.

Stuur objecten terug naar:
Pranda UK Ltd t/a Gemondo
POSTBUS 98
West Molesey
KT8 8DW
Verenigd Koninkrijk

Telefoonnummer klantenservice +44 [0] 208 941 5707

E-mailadres van klantenservice: customer@gemondo.com

5.7 Al onze sieraden zijn van de hoogste kwaliteit en sommige product is met de hand afgewerkt en gepolijst. Dit kan resulteren in enkele kleine variaties in het gewicht van stenen en metalen. Als het gewicht van metalen en of stenen lager is dan 5% (vijf procent) van het indicatieve gewicht (indien aanwezig), als u ons binnen 90 dagen na de aankoopdatum van hetzelfde op de hoogte stelt en het product aan ons teruggeeft, zullen we hetzelfde controleren en als het resultaat wordt bevestigd, zullen we u ofwel een terugbetaling geven of een vervangend product leveren.

5.8 Indien:

5.8.1 Het geleverde product is niet wat u hebt besteld (inclusief vervangende producten), of komt niet overeen met de beschrijving ervan;

5.8.2 Het geleverde product is niet van bevredigende kwaliteit; Of

5.8.3 Het product is niet geschikt voor andere doeleinden waarvoor u het hebt gekocht en u heeft Gemondo van dit doel op de hoogte gebracht voordat u dit doel hebt gegeven, en Gemondo heeft u niet meegedeeld dat het product niet geschikt is voor dat doel;

op voorwaarde dat het product intact wordt geretourneerd met zijn beveiligingslabel en de presentatiebox zal Gemondo, naar eigen keuze, u een vervangend product leveren of u de betaalde prijs en uw redelijke kosten van het retourneren van de producten terugbetalen.

5.9 Als u klachten heeft, moet u deze per e-mail op customer@gemondo.com of per post bij Pranda UK Limited t/a Gemondo, PO Box 98, West Molesey, KT8 8DW, Verenigd Koninkrijk, naar ons sturen.

5.10.1 Alles wat aan uw specifieke vereisten is gedaan (d.w.z. buiten standaardaanpassingsopties die aan alle klanten worden aangeboden), wordt gepersonaliseerd of kan anderszins niet worden doorverkocht omdat een op maat gemaakt element niet kan worden geannuleerd of terugkan keren. Bestellingen voor ringen in andere maten worden niet beschouwd als op maat gemaakte artikelen.

5.10.2 Definitie van op maat gemaakte goederen: artikelen waarbij wijzigingen zijn aangebracht in ontwerpen die buiten de beschikbare standaardaanpassingsopties vallen; inclusief maar niet beperkt tot: verandering van edelstenen, verandering van hoofdmetaal, gravure, volledig op maat gemaakt ontwerp.

6 Licentie en websitetoegang

6.1 Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

6.2 Wij verlenen u een beperkte licentie om deze website te openen en persoonlijk te gebruiken en deze niet te downloaden (anders dan paginacache) of deze te wijzigen, of een deel ervan, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemondo. Deze licentie omvat noch staat een wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud ervan toe; elke verzameling en het gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van deze website of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een andere handelaar; of het gebruik van data mining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze website of enig deel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden uitgebuit voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemondo.

6.3 U mag geen framingtechnieken framen of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere bedrijfseigen informatie (waaronder afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of formulier) van onze website en onze gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen Meta-tags of andere "verborgen tekst" gebruiken die de naam of handelsmerken van Gemondo gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemondo.

6.6 Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de door Gemondo verleende toestemming of vergunning. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de startpagina van onze website te maken, zolang de link onze website, Gemondo, haar gelieerde ondernemingen of hun producten of diensten niet afbeeldt in een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende kwestie.

6.7 U mag geen Gemondo-logo of ander eigen afbeelding of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de link zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7 Wijzigingen aan de website

7.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen of correcties aan te brengen, enig aspect van onze website of de inhoud of diensten die er via beschikbaar zijn, inclusief uw toegang tot deze website, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel wordt vermeld, zijn nieuwe functies, waaronder nieuwe inhoud en/of de verkoop van nieuwe producten, onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

7.2 Houd er rekening mee dat, hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website juist is, deze typografische fouten of andere onjuistheden kan bevatten.

8 Informatie die u ons verstrekt

8.1 Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring. Dit geldt voor alle informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een registratie- of bestelproces.

8.2 Het volgende geldt voor alle berichten, e-mails, bulletinboardpostings, ideeën, suggesties, concepten of ander materiaal dat u bij ons hebt ingediend ('Inhoud'):

8.2.1 u moet eigenaar zijn van of het recht hebben om inhoud in te dienen voor publicatie op onze website en alle door u ingediende inhoud moet legaal, eerlijk, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw zijn en voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, normen en/of gedragscodes;

8.2.2 U moet ervoor zorgen dat alle inhoud die bij ons wordt ingediend geen inbreuk maakt op het auteursrecht, het ontwerp, de privacy, de publiciteit, de gegevensbescherming, het handelsmerk of enige andere rechten van derden, noch obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk of lasterlijk van een persoon is of anderszins onwettig is;

8.2.3 U moet ervoor zorgen dat de Inhoud geen reclame maakt of anderszins om fondsen vraagt, noch een verzoek om goederen of diensten is; En

8.2.4 We hebben het recht om inhoud te controleren en kunnen inhoud bewerken, afwijzen of verwijderen als we van mening zijn dat deze niet voldoet aan het bovenstaande en we behouden ons in het bijzonder het recht voor om binnenkomende e-mails en andere inhoud te blokkeren als we van mening zijn dat de inhoud ervan ongepast is of kan zijn of anderszins niet voldoet aan het bovenstaande.

8.3 U verleent ons een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle inhoud die u ons voorlegt te publiceren, behalve een deel van de Inhoud dat direct of indirect een individu identificeert. U bent als enige verantwoordelijk voor de Inhoud die u ons voorlegt en u zult ons volledig en effectief vergoeden op verzoek van en tegen alle acties, vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid, procedures, schade, kosten, kosten, verlies van winstverlies, bedrijfsonderbreking en ander geldelijk of gevolglijdend verlies (inclusief juridische kosten en kosten) die door ons zijn geleden of gemaakt en direct of indirect voortvloeien uit de publicatie van inhoud die u aan ons heeft voorgelegd.

8.4 U garandeert en verbindt u ertoe dat u onze website niet zult gebruiken voor doeleinden die illegaal of verboden zijn door deze algemene voorwaarden, waaronder zonder beperking het plaatsen of verzenden van lasterlijk, lasterlijk, opruiend of obsceen materiaal. Als u deze algemene voorwaarden overtreedt, eindigt uw toestemming om deze website te gebruiken onmiddellijk zonder dat u een kennisgeving hoeft te doen. Wij behouden het recht om de toegang te weigeren aan een persoon die niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.

9 Beveiliging

9.1 U bent in alle opzichten als enige verantwoordelijk voor alle gebruik van en voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van elke gebruikersnaam, verificatie via e-mail en wachtwoord die u kan worden gegeven of door u kunnen worden geselecteerd voor gebruik op onze website. U mag deze niet delen met of overdragen aan derden. U moet Gemondo onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van hen of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot onze website die onder uw aandacht komt.

9.2 U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die is aangesloten op onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

10 Toepasbaarheid van online materialen

10.1 Tenzij anders aangegeven worden alle inhoud en materialen die op onze website worden gepubliceerd, uitsluitend gepresenteerd voor privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

10.2 Onze website wordt door ons beheerd en beheerd vanuit onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer inhoud die op de website wordt gepubliceerd door derden wordt geleverd, begrijpt u dat wij dergelijke inhoud op geen enkele manier controleren of onderschrijven. Alle inhoud die wordt aangeboden door derden die niet met ons verbonden zijn of anderszins met ons verbonden zijn, wordt te goeder trouw gepubliceerd, maar wij aanvaarden (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) niet verantwoordelijkheid voor de juistheid of anderszins van dergelijke inhoud (of gepubliceerd op of offline) en het gebruik van dergelijke inhoud, met uitzondering van inhoud die rechtstreeks betrekking heeft op producten die u koopt. U neemt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik van onze website en het gebruik van alle informatie die erin zit.

10.3 We hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat onze website voldoet aan de Britse wetgeving. We doen echter geen uitspraken dat de materialen op onze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten het Verenigd Koninkrijk. Degenen die onze website bezoeken vanaf andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten. Als het gebruik van onze website en/of het bekijken ervan, of het gebruik van materiaal of inhoud op onze website, of diensten of producten die via onze website worden aangeboden in strijd zijn met of inbreuk maken op de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied(en), bent u niet bevoegd om onze website te bekijken of te gebruiken en moet u onmiddellijk afsluiten.

10.4 Gemondo doet geen uitspraken en geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet dat het beschikbaar stellen van de producten in een bepaald rechtsgebied buiten het Verenigd Koninkrijk is toegestaan op grond van toepasselijke niet-Britse wetten of voorschriften. Als het dus verboden is om de producten of een deel beschikbaar te stellen in uw rechtsgebied of aan u (op grond van nationaliteit, woonplaats of anderszins), worden deze producten niet aan u te koop aangeboden. U aanvaardt dat als u buiten het Verenigd Koninkrijk woont, u uzelf ervan moet vergewissen dat u rechtmatig in staat bent om de producten te kopen. Gemondo aanvaardt geen aansprakelijkheid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor eventuele kosten, verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de aankoop of poging tot aankoop van de producten door personen in rechtsgebieden buiten het Verenigd Koninkrijk of die genomineerden zijn voor of trustees voor burgers, ingezetenen of onderdanen van andere landen.

11 Auteursrecht en controle

11.1 De inhoud van onze website wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten. De eigenaar van deze rechten is Pranda Jewelry PCL, haar filialen of andere externe licentiegevers. Alle product- en bedrijfsnamen en logo's die op onze website staan, zijn de handelsmerken, servicemerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren, inclusief wij. U materiaal van onze website downloaden met als enige doel een bestelling te plaatsen bij Gemondo of om onze website als winkelmiddel te gebruiken. U mag echter geen materiaal of informatie wijzigen, kopiëren, reproduceren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden, op welke wijze dan ook, materiaal of informatie op of gedownload van onze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's, berichten, code en/of software zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve wanneer uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om dit te doen, bijvoorbeeld om een test of vragenlijst in te vullen.

12 gekoppelde sites

Gemondo doet geen uitspraken over andere websites die u via onze website openen of die naar onze website kunnen linken. Wanneer u een andere website bezoekt, begrijpt u dat deze onafhankelijk is van Gemondo en dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid van die website. Bovendien betekent een link naar een andere website niet dat Gemondo enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website en Gemondo onderschrijft of aanvaardt voor verlies of schade die wordt veroorzaakt of zou moeten worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of afhankelijk is van inhoud, goederen of diensten die op of via een andere website of bron beschikbaar zijn. Eventuele zorgen met betrekking tot een externe link moet worden gericht aan de website beheerder of web master.

13 Beschikbaarheid van onze website

We zullen proberen onze website beschikbaar te stellen, maar kunnen niet garanderen dat onze website continu of zonder onderbrekingen zal werken of foutloos is en geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de onbeschikbaarheid ervan. U mag niet proberen de goede werking van onze website te verstoren en in het bijzonder mag u niet proberen de beveiliging te omzeilen, te knoeien, te hacken of anderszins een computersysteem, server, website, router of ander met internet verbonden apparaat te verstoren.

14 Aansprakelijkheid

14.1 Wij beloven dat voor elk product dat u koopt op onze website:

14.1.1 wij hebben het recht om het product aan u te verkopen;

14.1.2 Het product is geschikt voor elk specifiek doel dat u ons bekend hebt gemaakt;

14.1.3 Het product komt grotendeels overeen met de beschrijving die wij u hebben gegeven; En

14.1.4 Het product zal van bevredigende kwaliteit zijn.

14.2 We beloven ook dat elke service die wij u bieden, redelijke vaardigheden en zorg zal krijgen.

14.3 Wij zijn u verantwoordelijk voor het te verwachten verlies en de schade die wij hebben veroorzaakt. Als we niet voldoen aan deze voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, dat is een te verwachten gevolg van het breken van dit contract, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gemaakt, zowel wij als u wist dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u het met ons hebt besproken tijdens het verkoopproces.

14..4 Behoudens het bepaalde in deze clausule 14 sluiten wij alle andere uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, voorwaarden, garanties, vertegenwoordigingen of goedkeuringen met betrekking tot producten (met inbegrip van zonder beperking van de producten), onze website of enige informatie of dienst die via onze website wordt verstrekt, uit.

14.4 We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat alle materialen en informatie die op onze website worden gepubliceerd accuraat zijn, maar houd er rekening mee dat alle inhoud, materialen en informatie op onze website op basis van 'as is' worden verstrekt en u neemt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik van onze website en het gebruik van alle informatie die erin zit. Houd er rekening mee dat gewichten van metalen en stenen alleen een gids zijn, tenzij anders vermeld, en afbeeldingen mogen niet de werkelijke grootte van een product of item vertegenwoordigen.

14.5 In omstandigheden waarin u verlies of schade lijdt die voortvloeit uit of in verband met de bezichtiging, gebruik of uitvoering van onze website of de inhoud ervan, behalve als direct gevolg van de aankoop van producten (die onderhevig zijn aan de uitsluitingen en beperking van de aansprakelijkheid die in deze voorwaarden is vastgelegd), aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor dit verlies of schade (behalve wanneer we nalatig zijn geweest) hetzij als gevolg van onjuistheid, fout, omissie of enige andere oorzaak en of van Gemondo of onze personeelsleden, agenten of een andere persoon of entiteit.

14.6 Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies van bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen en zal onze totale totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot het dubbele van het bedrag dat u voor het betrokken product betaalt. Deze limiet is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid die we kunnen hebben voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor onze frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken. 

14.7 U bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om onze website te gebruiken en compatibel is met onze website. U begrijpt ook dat we niet kunnen en niet garanderen of garanderen dat materiaal dat beschikbaar is om van onze website te downloaden vrij zal zijn van infectie, virussen en/of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen heeft. U bent verantwoordelijk voor de implementatie van voldoende procedures en viruscontroles (waaronder anti-virus en andere veiligheidscontroles) om te voldoen aan uw specifieke eisen voor de nauwkeurigheid van de gegevensinvoer en -output.

14.8 De beperkingen en uitsluitingen in deze clausule hebben geen invloed op uw niet-uitsluitbare wettelijke rechten en zijn alleen van toepassing voor zover dit wettelijk is toegestaan.

15 Algemeen

15.1 Wij mogen, maar u mogen onze rechten en verplichtingen niet overdragen op grond van deze algemene voorwaarden, en/of op een andere manier in rekening brengen of handelen met deze algemene voorwaarden of een van onze respectieve rechten of verplichtingen. Elke vermeende overdracht door u in strijd met deze clausule 15.1 zal niet effectief zijn. Deze algemene voorwaarden zijn persoonlijk voor u en worden door u voor uw eigen voordeel en niet ten behoeve van derden aangegaan. Niemand anders dan u heeft het recht om deze algemene voorwaarden af te dwingen.

15.2 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op onze website plaatsen, waarna al het gebruik van onze website door die versie zal worden geregeld. U dient de algemene voorwaarden op de website regelmatig te controleren.

15.3 Deze algemene voorwaarden in combinatie met het privacybeleid, elk bestelformulier en eventuele instructies voor de betaalmethode zijn de volledige overeenkomst tussen u en Gemondo. U erkent dat u deze overeenkomst niet hebt gesloten op basis van een verklaring, garantie of vertegenwoordiging van Gemondo of een andere persoon en u doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van eventuele rechten om schadevergoeding te eisen en/of om deze voorwaarden in te trekken op grond van een verkeerde voorstelling (anders dan een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken) die niet is opgenomen in de algemene voorwaarden, het privacybeleid, het bestelformulier en de instructies van de betalingsmethode.

15.4 Indien een bepaling of termijn van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt of wordt verklaard, is deze termijn of bepaling deelbaar van de andere algemene voorwaarden en wordt zij geacht daarvan te zijn geschrapt.

15.5 Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van onze website vallen onder het Engelse recht en u legt u voor aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbank.

15.6 Behalve met betrekking tot een betalingsverplichting, zijn noch u, noch Gemondo aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting jegens de ander als gevolg van oorzaken die buiten de respectieve redelijke controle van uw of Gemondo vallen.

15.7 Het niet of uitstellen van een van beide partijen die een verplichting afdwingen of een recht uitoefenen op grond van deze voorwaarden, vormt geen afstand van die verplichting of het recht.

15.8 Deze algemene voorwaarden verlenen geen enkele persoon of partij (met wie dan u en/of ons) rechten verleent op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

16 Mededelingen

16.1 Alle aankondigingen worden gegeven:

16.1.1 aan ons via e-mail op info@gemondo.com of per post bij Pranda UK Limited T/A Gemondo, PO Box 98, West Molesey KT8 8DW, Verenigd Koninkrijk; Of

16.1.2 aan u op het e-mailadres of postadres dat u opgeeft tijdens een registratie- en/of bestelproces.

16.2 Kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn wanneer een e-mail volledig wordt ontvangen (of anders op de volgende werkdag als deze wordt ontvangen op een weekend of een feestdag in de plaats van ontvangst) of drie (3) dagen na de datum van detachering.

16.3 U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, mededelingen en andere mededelingen die wij u verstrekken elektronisch voldoen aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

17 Vervanging

Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere algemene voorwaarden die voorheen van toepassing waren op het gebruik van onze website en/of verkoop van de Producten.

Laatst bijgewerkt [datum] mei 2018

 

MODELANNULERINGSFORMULIER

 

Aan Pranda UK Limited T/A Gemondo, PO Box 98, West Molesey, customer@gemondo.com

I/Wij [*] geven hierbij aan dat I/Wij [*] mijn koopovereenkomst van de volgende goederen [*]/voor de levering van de volgende dienst annuleren,

Besteld op [*]/ontvangen op [*],

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld),

Datum

 

[*] Verwijderen naar gelang van het geval